Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης


1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εικόνων, γραφικών, κειμένων, βάσεων δεδομένων, λογισμικών, παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων του παρόντος δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της WFLO.

2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Δε φέρουμε καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα του δικτυακού αυτού τόπου.       Developed by Awapai         Powered by Flexweb