Πιστοποιητικό

Πιστοποιητικό

Στο τέλος κάθε ενότητας, ο εκπαιδευόμενος συμπληρώνει ένα τεστ πολλαπλής επιλογής, ενώ στο τέλος της εκπαίδευσης πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς τη τελική εξέταση.

Μετά την επιτυχή εξέταση, ο εκπαιδευόμενος παραλαμβάνει Πιστοποιητικό με το όνομά του, το οποίο εκδίδεται από κοινού από την ΕΕΒΨ και τον WFLO.
      Developed by Awapai         Powered by Flexweb